Zarząd

Adam Ruciński - Prezes Zarządu

Doradca inwestycyjny nr 122, biegły rewident nr 10428, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi, niezależny członek rad nadzorczych.

Pełnił m.in. funkcje: członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu, Zarządzającego funduszem akcji, zrównoważonym i obligacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., członka Komitetu doradczego NewConnect przy GPW w Warszawie S.A., Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., Prezesa Związku Maklerów i Doradców.

Inne: licencja pilota samolotowego PPL(A), IR(A), Karta Taternika Polskiego Związku Alpinizmu, licencja zawodnika Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, licencja nurka AOWD. Jest w trakcie zdobywania najwyższych szczytów wchodzących w skład Korony Ziemi, a 2016 roku wszedł na Mount Everest.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości