Usługi poświadczające

BTFG Audit wykonuje pełen zakres usług poświadczających tj. takich, które służą poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia poprzez ocenę, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z właściwymi kryteriami.

Wykonujemy między innymi badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej, badanie planów łączenia, podziału i przekształcania spółek czy wycenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości