Najczęściej zadawane pytania dotyczące opinii prywatnych

Co to jest opinia prywatna?

Rozwój nauki i techniki spowodował, że opinie biegłych (specjalistów w swoich dziedzinach) stały się nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych. Coraz częściej pojawiają się także tzw. opinie prywatne, a zatem wykonane na zlecenie strony procesowej, nie zaś sądu. Wprawdzie opinie prywatne nie stanowią dowodu w rozumieniu przepisów KPC, ale nie można pomijać ich znaczenia. Mogą one bowiem pozwolić uniknąć sporu sądowego, kiedy powstrzymają powoda przed jego wytoczeniem lub pozwanego skłonią do ugody przedsądowej. W toku procesu spełniają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości