Kontakt

BTFG Advisory / BTFG Audit
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
tel.: +48 519 42 88 22

email: office@btfg.pl

BTFG Advisory sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000338073;NIP: 7010202252;Numer rachunku bankowego: 47105010381000009068572669.

BTFG Audit sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000247697;NIP: 7010002814;Numer rachunku bankowego: 04105010381000002301121675.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości