Wyceny

Posiadamy duże doświadczenie w wycenie składników majątku

W naszej praktyce wykorzystujemy szeroką gamę narzędzi do wyceny. Opieramy się na najlepszych światowych standardach i praktykach. Dokonujemy wyceny m.in. przedsiębiorstw, znaków towarowych, projektów inwestycyjnych, zabezpieczeń emisji obligacji. Wśród naszych klientów są fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne, banki, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z nami celem przedstawienia szczegółowej oferty.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości