Społeczna odpowiedzialność

Ranking najcenniejszych polskich marek dziennika „Rzeczpospolita”

BTFG Advisory była partnerem merytorycznym przy czternastej edycji rankingu najcenniejszych polskich marek. Dokonaliśmy wyliczenia wartości marek w oparciu o przedstawione dane finansowe. Obliczenie wartości marek wymaga przyjęcia wielu założeń, które, po pierwsze, wprowadzą element standaryzacji oraz, po drugie, pozwolą obliczyć wartość marki na podstawie ograniczonej liczby danych. Do obliczenia wartości marki skorzystaliśmy z metody zwolnienia z opłat licencyjnych (ang. royalty relief). Metoda ta polega na określeniu opłaty licencyjnej, która mogłaby być pobierana przez właściciela, gdyby zdecydował się on na oddanie praw do korzystania z danej marki innemu podmiotowi. (Jest ona ustalana w relacji do przychodów netto ze sprzedaży. Uzyskiwane z tego tytułu potencjalne dochody zostały zdyskontowane (obliczona została ich wartość bieżąca), przy wykorzystaniu uśrednionego kosztu kapitału oraz stopy wzrostu, co odpowiada zastosowaniu modelu Gordona, znanego z wyceny spółek giełdowych.

Fundacja Pomyśl o obligacjach

W odpowiedzi na społeczną potrzebę inicjowania oraz wspierania działań mających służyć rozwojowi rynku finansowego, BTFG Advisory założyła fundację Pomyśl o obligacjach. Cele Fundacji to działanie na rzecz upowszechniania oraz propagowania wiedzy o rynku obligacji, wspieranie i promowanie rynku finansowego w Polsce, w tym rynku obligacji, promowanie inicjatyw o naukowych związanym z rozwojem rynku obligacji, skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli życia gospodarczego. Fundatorem Fundacji Pomyśl o obligacjach jest BTFG Advisory sp. z o.o.

Wernisaż Ryszarda Horowitza.

BTFG była jednym ze sponsorów specjalnego wernisażu wystawy fotografii Ryszarda Horowitza, poprzedzającego nadanie artyście tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ryszard Horowitz urodził się w Krakowie 5 maja 1939 roku. Cztery miesiące później Polska znalazła się pod okupacją Niemiec hitlerowskich, a cała rodzina została aresztowana i była przetrzymywana w kilku obozach koncentracyjnych. Cudem przetrwała, po zakończeniu wojny osiedliła się ponownie w Krakowie, jako jedyna z niewielu rodzin żydowskich. Ryszard Horowitz należy do najmłodszych ocalałych w Auschwitz. W listopadzie 1967 roku otworzył własne studio fotograficzne, które prowadzi do chwili obecnej. Fotografia stała się jego życiową pasją i podstawą kariery zawodowej. Przez następne czterdzieści pięć lat jego prace były wystawiane, publikowane i trafiały do zbiorów na całym świecie. Ryszard Horowitz otrzymał wszystkie najważniejsze nagrody i tytuły przyznawane fotografom.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości