Wykup menadżerski (MBO, LBO)

Doradzaliśmy przy przeprowadzeniu szeregu transakcji wykupu spółki przez dotychczasowych menedżerów lub akcjonariuszy mniejszościowych.

W ramach procesu budowaliśmy schemat transakcji, poszukiwaliśmy finansowania oraz prowadziliśmy bieżący nadzór nad realizacją transakcji. Kluczowe dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przejmującym spółkę. Jeśli chcesz poznać zasady przeprowadzania takich transakcji, prosimy o kontakt.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości