Szkolenia

Emisja obligacji - korzyści, zagrożenia, przebieg procesu

Na szkoleniu omówiony zostanie proces emisji obligacji w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie niezależnego podmiotu. Zaczniemy od omówienia zalet, wad i niebezpieczeństw związanych z emisją obligacji, o których nie dowiesz się od organizatorów emisji. Następnie przedstawimy sposób na bezpieczne, z punktu widzenia emitenta, przeprowadzenie emisji. Odpowiemy między innymi na pytania: Czy emitować obligacje czy może akcje? Kredyt czy obligacje? Jakie są krytyczne czynniki wpływające na decyzję o emisji? Jak krok po kroku, przebiega proces emisji? Czy warto notować obligacje na rynku Catalyst? Czy warto emitować obligacje zabezpieczone? Jak wycenia się przedmiot zabezpieczenia obligacji? Jakie są zagrożenia związane z emisją obligacji i kiedy nie powinno się ich emitować? Jakie są koszty emisji?

Safety First

Cykl szkoleń obejmujących różne obszary związane z bezpieczeństwem ekonomicznym podmiotów gospodarczych i organów spółek.

Posługiwanie się bronią palną

Prowadzimy szkolenia z zakresu posługiwania się bronią palną centralnego zapłonu (pistolet, karabin) oraz bronią gładkolufową (strzelba).

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości