O nasAdvisoryAuditKontakt

Władze spółki

Adam Ruciński

Adam Ruciński

Prezes Zarządu BTFG Advisory

 • doradca inwestycyjny nr 122,
 • biegły rewident nr 10428
 • biegły sądowy z zakresu rachunkowości
 • biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi
 • niezależny członek rad nadzorczych

 

Pełnił m.in. funkcje:

 • Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu,
 • Zarządzający funduszem akcji, zrównoważonym i obligacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • Komitet doradczy NewConnect przy GPW w Warszawie S.A.
 • Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.
 • Prezes Związku Maklerów i Doradców.

 

Inne:

 • licencja pilota samolotowego PPL(A), IR(A),
 • Karta Taternika Polskiego Związku Alpinizmu,
 • licencja zawodnika Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • licencja nurka AOWD,

 

W 2016 roku wszedł na Mount Everest.