O nasAdvisoryAuditKontakt

Aktualności

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 406/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 250.000....

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 396/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 37.000.000 PL...

BTFG Audit sporządziła dla PZ Cormay – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opinię na temat wartości godziwej akcji spółki Orphee SA z siedzibą w Genewie. Opinia została sporządzona w związku z planowaną przez PZ Cormay emisją akcji, kt&oacut...

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Synektik. Spółka jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Synektik jest również komercyjnym...