O nasAdvisoryAuditKontakt

O nas

Specjalizujemy się w rozwiązaniach z zakresu doradztwa strategicznego i bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

Przeprowadzamy również wycenę spółek, znaków towarowych, instrumentów finansowych oraz doradzamy przy wykupach menedżerskich. Komórka bezpieczeństwa zajmuje się m.in. doradztwem w wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz RODO - rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Świadczymy usługi doradztwa strategicznego łącząc wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rynku kapitałowego oraz rachunkowości.

 • 2018 / 04

  Wycena zabezpieczenia obligacji PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

  W dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 406/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 PLN.

  BTFG Audit sp. z o.o. wyceniała zabezpieczenie obligacji.

 • 2018 / 04

  Wycena zabezpieczenia obligacji MCI CAPITAL S.A.

  W dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 396/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 37.000.000 PLN.

  BTFG Audit wyceniała zabezpieczenie obligacji.

 • 2016 / 09

  Wydanie opinii na temat wartości godziwej akcji Orphee SA

  BTFG Audit sporządziła dla PZ Cormay – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opinię na temat wartości godziwej akcji spółki Orphee SA z siedzibą w Genewie. Opinia została sporządzona w związku z planowaną przez PZ Cormay emisją akcji, które zaproponowane mają zostać akcjonariuszom Orphee i planowanym wniesieniem przez akcjonariuszy Orphee akcji Orphee w formie wkładu niepieniężnego do PZ Cormay na pokrycie akcji PZ Cormay nowej emis...

 • 2016 / 03

  Wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Synektik. Spółka jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Synektik jest również komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. BTFG była doradcą finansowym oraz koordynowała prace związane ze sporządzeniem emisyjnego.

Władze spółki

Adam Ruciński

Adam Ruciński

Prezes Zarządu
BTFG Advisory