O nasAdvisoryAuditKontakt

Kontakt

Biuro w Warszawie

ul. Śniadeckich 17

00-654 Warszawa

tel: +48 519 42 88 22

email: office@btfg.pl

 

BTFG Advisory sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000338073

NIP: 701 02 02 252

Numer rachunku bankowego 47 1050 1038 1000 0090 6857 2669

 

BTFG Audit sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000247697

NIP: 701 00 02 814

Numer rachunku bankowego 04 1050 1038 1000 0023 0112 1675