O nasAdvisoryAuditKontakt

Usługi poświadczające

BTFG Audit wykonuje pełen zakres usług poświadczających tj. takich, które służą poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest we wszystkich istotnych aspektach zgodne z właściwymi kryteriami.

Wykonujemy między innymi:

  • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
  • badanie planów łączenia, podziału i przekształcania spółek
  • wycenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi