O nasAdvisoryAuditKontakt

Audit

W dniu 16 maja 2006 roku, BTFG Audit sp. z o.o. została wpisana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3105.