About UsAdvisoryAuditContact

News

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Synektik. Spółka jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Synektik jest również komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. BTFG była doradcą finansowym oraz koordynowała prace związane ze sporządzeniem emisyjnego.