About UsAdvisoryAuditContact

News

Doradzamy, jak wybrać instytucję finansową, z którą podpisana zostanie umowa o zarządzanie PPK. Zgodnie z ustawą, wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi. 

Pomożemy wybrać istotne parametry oceny, które w sposób obiektywny pozwolą najlepiej dopasować instytucję finansową do potrzeb pracowników. 

Z naszej strony, wsparcia udzielą praktycy z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Wiemy, co tak naprawdę jest ważne.