About UsAdvisoryAuditContact

About Us

We specialize in solutions in the field of strategic consulting and security of business entities.

We also carry out the valuation of companies, trademarks, financial instruments and advise on managerial buyouts. The security department deals, among others consulting in fulfilling the obligations under the Act on counteracting money laundering and terrorism financing as well as the GDPR - Regulation on the protection of natural persons and processing of personal data. We provide strategic consulting services combining knowledge and experience in the field of law, capital market and accounting.

 • 2018 / 04

  Valuation of collateral for bonds issued by PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

  On April 25, 2018, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange SA adopted Resolution No. 406/2018 regarding the introduction to the alternative trading system on the Catalyst of series 1/2017 bonds with a total par value of PLN 250,000,000.
  BTFG Audit valued collateral.

 • 2018 / 04

  Valuation of collateral for bonds issued by MCI CAPITAL S.A.

  On April 25, 2018, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange SA adopted Resolution No. 396/2018 regarding the introduction to the alternative trading system on the Catalyst of series P bonds with a total par value of PLN 37,000,000.
  BTFG Audit valued collateral.

 • 2016 / 09

  Wydanie opinii na temat wartości godziwej akcji Orphee SA

  BTFG Audit sporządziła dla PZ Cormay – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opinię na temat wartości godziwej akcji spółki Orphee SA z siedzibą w Genewie. Opinia została sporządzona w związku z planowaną przez PZ Cormay emisją akcji, które zaproponowane mają zostać akcjonariuszom Orphee i planowanym wniesieniem przez akcjonariuszy Orphee akcji Orphee w formie wkładu niepieniężnego do PZ Cormay na pokrycie akcji PZ Cormay nowej emis...

 • 2016 / 03

  Wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych [en]

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Synektik. Spółka jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Synektik jest również komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. BTFG była doradcą finansowym oraz koordynowała prace związane ze sporządzeniem emisyjnego.

Management

Adam Ruciński

Adam Ruciński

CEO
BTFG Advisory