O nasAdvisoryAuditKontakt

O nas

Poruszanie się po rynku finansowym nie należy do zadań prostych. Nowoczesne instrumenty finansowe oraz wyrafinowane metody wyceny wartości firmy, a także przedsięwzięć gospodarczych wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Świadczymy usługi doradztwa strategicznego łącząc wiedzę i doświadczenie z zakresu fuzji i przejęć, rynku kapitałowego oraz rachunkowości.

  • 2016 / 09

    Wydanie opinii na temat wartości godziwej akcji Orphee SA

    BTFG Audit sporządziła dla PZ Cormay – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opinię na temat wartości godziwej akcji spółki Orphee SA z siedzibą w Genewie. Opinia została sporządzona w związku z planowaną przez PZ Cormay emisją akcji, które zaproponowane mają zostać akcjonariuszom Orphee i planowanym wniesieniem przez akcjonariuszy Orphee akcji Orphee w formie wkładu niepieniężnego do PZ Cormay na pokrycie akcji PZ Cormay nowej emis...

  • 2016 / 03

    Wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych

    Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Synektik. Spółka jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Synektik jest również komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej. BTFG była doradcą finansowym oraz koordynowała prace związane ze sporządzeniem emisyjnego.

Władze spółki

Adam Ruciński

Adam Ruciński

Prezes Zarządu
BTFG Advisory oraz BTFG Audit