O nasAdvisoryAuditKontakt

Kontakt

Adres siedziby: ul.Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska

+48 519 42 88 22

                       

   

office@btfg.pl

+48 519 42 88 22

 

office@btfg.pl

BTFG Advisory sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 5.000 zł
KRS: 0000338073
NIP: 701 02 02 252
Nr rachunku bankowego: 47 1050 1038 1000 0090 6857 2669

BTFG Audit sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 99.000 zł
KRS: 0000247697
NIP: 701 00 02 814
Nr rachunku bankowego: 04 1050 1038 1000 0023 0112 1675