O nasAdvisoryAuditKontakt

Advisory

BTFG Advisory jest spółką doradztwa strategicznego specjalizująca się w wycenach instrumentów finansowych, wykupach menedżerskich oraz w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, w tym wypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Safety First to cykl szkoleń pokrywających różne obszary związane z bezpieczeństwem ekonomicznym podmiotów gospodarczych.

W naszym zespole są osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat CFA, biegli rewidenci oraz biegli sądowi.